Poznaj nasRODO-Przewozy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pasażerów PKS w Kluczborku

Dzień 25 maja 2018r. Jest ostatecznym terminem wdrożenia wymagań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej Rozporządzenie 2016/679).

Informujemy, że PKS w Kluczborku Sp z o.o. jest gotowy do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie 2016/679.

W ramach współpracy ze swoimi klientami/partnerami prowadzącymi sprzedaż biletów miesięcznych, PKS w Kluczborku jako administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane pasażerów komunikacji autobusowej dokonujących zakupu biletu miesięcznego lub okresowego

 • dane osób zgłoszonych jako osoby odpowiedzialne za sprzedaż/dystrybucję biletów w placówce partnera/klienta

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 Rozporządzenie 2016/679, przekazujemy Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych, której adresatem są pasażerowie oraz sprzedawcy/dystrybutorzy biletów miesięcznych lub okresowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzedowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

PKS w Kluczborku SP z o.o. jako administrator danych osobowych, podaje następujące informacje.

Dane dotyczące Administratora:

PKS w Kluczborku Sp. z o.o., ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork, NIP: 751-000-24-09, KRS: 0000135935, REGON: 000616853, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@pks.kluczbork.pl

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Zakupu biletu miesięcznego lub okresowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 2. Wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 3. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:

  1. w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im

  2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

  3. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych

  4. marketingu produktów własnych Administratora,

Odbiorcami Danych osobowych są:

 1. podmioty wspierające operacyjne wykonanie umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji umowy, obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.

 2. Zewnętrzni partnerzy promujący lub pośredniczący w sprzedaży i dystrybucji biletów pasażerom

 3. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

Wszelkie transfery państwa danych osobowych(jeżeli występują) odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych

 2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych

 3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

 4. żądanie ograniczenia przetwarzania danych

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 6. żądania przenoszenia danych do innego Administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

 7. wniesienie skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych osobowych pasażera jest wymogiem prawnym, a także wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości sprzedaży biletu miesięcznego lub okresowego.

 

skontaktuj się z nami

wypełnij formularz

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest PKS w Kluczborku Sp z o.o. z siedzibą w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej 120. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a po jej udzieleniu usuwane.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.