Regulamin monitoringu

    1. Celem monitoringu jest:
    1) zwiększenie bezpieczeństwa osób oraz rzeczy,
    2) utrwalanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w celu dochodzenia roszczeń.
    2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
    3. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku).
    4. Monitoring wizyjny prowadzony jest na obszarze działalności Spółki.
    5. System monitoringu wizyjnego PKS w Kluczborku Sp z o. o. składa się z kamer rozmieszczonych na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń, obserwujących:
    3) place wokół budynków,
    4) hale warsztatowe,
    5) korytarze, klatki schodowe,
    6) parkingi,
    7) pomieszczenia ogólnie dostępne,
    8) poczekalnie dla podróżnych,
    9) autobusy.
    6. Osoby objęte monitoringiem PKS w Kluczborku Sp z o. o. zostają poinformowane o funkcjonowaniu systemu monitoringu w następujący sposób:
    1) przez informację o wprowadzeniu zapisów do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w zakresie prowadzonego monitoringu,
    2) przez pisemną informację przekazywaną każdemu nowo przyjętemu pracownikowi,
    3) przez umieszczenie niniejszych zasad na stronie internetowej Spółki,
    4) przez umieszczenie niniejszych zasad na wyznaczonych tablicach informacyjnych zlokalizowanych na obszarze Spółki,
    5) przez umieszczenie piktogramu – symbolu kamery w miejscach objętych monitoringiem wraz z informacjami kontaktowymi do administratora danych osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opisem celów, obszarów objętych monitoringiem oraz czasem przechowywania zapisów.
    7. Zapis obrazu z systemu monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań. Dane udostępniane są w/w podmiotom na pisemne żądanie w związku z prowadzonym postępowaniem.
    8. Zapis obrazu z systemu monitoringu może zostać udostępniony na pisemny wniosek osoby bezpośrednio uczestniczącej w zarejestrowanym zdarzeniu, pod warunkiem, że udostępnienie zapisu nie spowoduje naruszenia praw innych osób widocznych na nagraniu.
    9. Osoba zainteresowana może złożyć pisemny wniosek do Administratora danych osobowych o zabezpieczenie nagrania, wskazując w nim zakres nagrania do zabezpieczenia.
    10. Okres przechowywania nagrań wynosi do 30 dni. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie na wniosek uprawnionego organu w związku z prowadzonymi czynnościami lub na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
    11. Administrator danych osobowych prowadzi rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu.
    12. Dane pochodzące z nagrań, umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane, uważane są za dane osobowe.
    13. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

skontaktuj się z nami

wypełnij formularz

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest PKS w Kluczborku Sp z o.o. z siedzibą w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej 120. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a po jej udzieleniu usuwane.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.