Warunki realizacji usługi przewozowej

WARUNKI REALIZACJI USŁUGI PRZEWOZOWEJ

 w PKS w Kluczborku Sp. z o.o.

 1. PKS w Kluczborku (Przewoźnik) realizuje usługi przewozu osób i rzeczy w zakresie wynajmów turystycznych, okolicznościowych i innych na podstawie posiadanych certyfikatów i zezwoleń oraz w ramach obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego i Unii Europejskiej.
 2. Realizacja usługi turystycznej jest realizowana na podstawie zatwierdzonego „Zamówienia”. Brak zatwierdzenia „Zamówienia” nie obliguje Przewoźnika do zrealizowania zleconej usługi.
 3. Przez rozpoczęciem wykonania usługi i ustaleniu szczegółów wykonywanej usługi, klient jest zobowiązany do pisemnego złożenia „Zamówienia” w siedzibie Przewoźnika (Biuro Turystyczne PKS w Kluczborku ul. Moniuszki 5 – teren dworca autobusowego).
 4. Należność za usługę obliczana jest wg cennika obowiązującego u Przewoźnika.
 5. W przypadku odwołania przez Klienta wcześniej zamówionej usługi, klient zobowiązany jest do pokrycia 30% ustalonej w „Zamówieniu” ceny za usługę.
 6. W czasie wykonywania usługi turystycznej Przewoźnika obowiązują przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców autobusów.
  1. Dopuszczalny czas jazdy dla kierowcy autobusu w ciągu dnia, nie może przekroczyć 9 godzin.
  2. Czas kierowania pojazdem (bez przerwy) nie może przekroczyć 4,5 godziny.
  3. Po tym czasie wymagana jest 45-minutowa przerwa w realizacji usługi. Przerwa ta może zostać zastąpiona krótszymi przerwami:
   1. pierwsza przerwa -15 minut
   2. druga przerwa – 30 minut.
  4. Po przepracowanym dniu pracy kierowcy autobusu należy się odpoczynek regulowany obowiązującymi w tym zakresie przepisami (11 godzin nieprzerwanego odpoczynku).
 7. Wynagrodzenie kierowcy autobusu oraz koszty diety krajowej pokrywa Przewoźnik. Zamawiający ma obowiązek pokrycia kosztów noclegu kierowcy oraz dokonania opłaty za miejsce parkingowe wynajętego autobusu.
 8. Jeżeli podczas realizowania usługi powstaną dodatkowe koszty, wynikające z rozszerzenia zakresu wykonywanej usługi przez Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do ich pokrycia w całości niezwłocznie po dacie zakończenia realizacji usługi.
 9. Bagaż przypadający na jednego pasażera nie może przekroczyć 20 kg.
 10. Każdy pasażer może zabrać na pokład autobusu bagaż podręczny (torebka, mały plecak, parasolka, laptop, okrycie wierzchnie). Bagaż podręczny powinien być przewożony w półce bagażowej umieszczonej nad siedzeniem pasażera lub pod siedzeniem pasażera. Przewożenie bagażu w korytarzu autobusu jest zabronione.
 11. Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad higieny, czystości oraz zachowania porządku wokół miejsca zajmowanego w autobusie.
 12. Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających w czasie jazdy jest surowo zabronione.
 13. Kierowca autobusu ma prawo odmówić zabrania na pokład autobusu pasażera w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 14. Jedzenie oraz picie w czasie jazdy powinno odbywać się z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i w miarę możliwości powinno odbywać się podczas postojów. Spożywanie posiłków oraz picie napojów w czasie jazdy może skutkować zadławieniem lub zachłyśnięciem.
 15. Osoby cierpiące na chorobę lokomocyjną powinny zażyć przed podróżą odpowiednie leki uśmierzające objawy choroby oraz zaopatrzyć się w jednorazowe woreczki oraz wodę do picia.
 16. Palenie papierosów oraz e-papierosów w czasie jazdy jest surowo zabronione.
 17. Rozmowa z kierowcą autobusu w czasie jazdy jest zabroniona.
 18. Przemieszczanie się po pokładzie autobusu w czasie jazdy jest zabronione.
 19. W autobusach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, każdy z pasażerów ma obowiązek zapinania pasów w czasie jazdy.
 20. Za wszelkie uszkodzenia ciała i zdrowia wynikające z nieprzestrzegania przez pasażera zasad wykonywania usługi konsekwencje ponosi pasażer.
 21. Koszty szkód dotyczących osób i/lub mienia, wynikające z zaniedbań oraz zachowań pasażera w czasie wykonywania usługi, w pełnej wysokości pokrywa pasażer.
 22. Pasażer nie może stawiać żądań oraz wymagań w stosunku do kierowcy autobusu, które byłyby sprzeczne z obowiązującymi Przewoźnika przepisami. Wszystkie tego typu roszczenia pasażerów nie będą brane pod uwagę.
 23. Po zakończeniu realizacji usługi, pasażer upoważniony do współpracy z kierowcą, potwierdza wykonanie usługi podpisując „Zlecenie” najmu autobusu. Wyżej wymienione dokumenty stanowią podstawę do ostatecznego rozliczenia za zrealizowaną usługę pomiędzy Przewoźnikiem a Zamawiającym.

skontaktuj się z nami

wypełnij formularz

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest PKS w Kluczborku Sp z o.o. z siedzibą w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej 120. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a po jej udzieleniu usuwane.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.