INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapytanie Ofertowe:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW PKS W KLUCZBORKU – roboty budowlane i instalacyjne w budynku przy ul. Sybiraków 3 w Kluczborku.

Informacja dla Wykonawców

Prosimy Wykonawców o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczoną specyfikacją .  W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze wskazanym w zapytaniu ofertowym przedstawicielem Zamawiającego.