Serwis gaśnic

Kontakt:
ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork
tel. 695-667-138, 77 418 18 32 wew. 112
mail: warsztat@pks.kluczbork.pl

Pracujemy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.00 – 14.00

Zakres usług:

W ramach legalizacji gaśnicy:

W ramach naprawy gaśnicy:

Przed pożarem

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok. Należy przy tym uwzględnić okresy dotyczące przeglądu i konserwacji zawarte w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu określone przez producenta.

Przeglądy techniczne oraz konserwacje gaśnic znajdujące się na wyposażeniu budynków, należy:

  1. poddać pierwszej okresowej kontroli przed upływem okresu 1 roku od daty produkcji. Następne kontrole należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

  2. skierować do naprawy warsztatowej nie rzadziej niż co 5 lat.

  3. poddać naprawie warsztatowej po każdym użyciu.

 

 WAŻNE!

Brak dokumentu potwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania.

 

Wykonanie przeglądu jest przez nas każdorazowo potwierdzane odpowiednią kontrolką serwisową umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy.